Neem een kijkje in de digitale galerie.

Neem een kijkje bij de herberg.

HOME

De Galerie van Een maakt fysiek deel uit van de Herberg van Een. Daarnaast is de virtuele galerie bedoeld als een  podium om diverse kunstuitingen te belichten. Naast het kunsthuis, de privé collectie en de grote tuin  wordt er voortdurend gezocht naar verbreding van kunstuitingen in de meest ruime zins des woords om het concept te laten groeien. De eerste aanzet is bescheiden.  De expositie in het Kunsthuis wordt onder de aandacht gebracht. Daarnaast wordt in de Galerie begonnen met schilderijen van enkele Noordelijke Realisten om een eerste aanzet te geven om te komen tot een ontmoetingsplaats voor vraag en aanbod.

(zie voor meer info: www.deherbergvaneen.nl